تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

ضرورت ولزوم اعتدال در تاریخنویسی معاصر ایرانیان

  ir" target="_blank"> است ومحصور مرزها همه اش تار یخ شاهان وجنگهاست هرقدرتمدن جلو آمده و تحلیل وتعدیل کنیم وقتی نظری را پذیرفتیم بایستی نظر موافقان ومخالفان را هم بخوانیم وبعد فر ضیه ای برمبنای حقایق ارایه کنیم.ir" target="_blank"> ما که است که باید شکاک بودوبا تردید نگریست روی این اصل کار بایست برمبنای ماتر یال ها باشد درتاریخ است سمت وجهت است.ir" target="_blank"> ما اصل ویرانگری وتنبیه زیادمصداق داردتاآبادانی وعمران.ir" target="_blank"> است بنابراین لزوم بازسازی وجوددارد.ir" target="_blank"> است پس بایست جایگاه هرپدیده را مشخص گردانید.
  تاریخنگاری مادردوران معاصر زیر سیاست رفته  وبرمبنای بینش های سیاسی تدوین شده است.ir" target="_blank"> ما بایست صحیح  باشد وهمه چیز در چارچوب خودش بررسی شود وبایستی پندارهای قبلی نیست در دیدگاه های مورخین مان بایست تجدید نظر شود وکاستی ها را نوربخش تلقی کرده وبه عامل تکامل  بها دهیم ووجود نقص را برای تکمیل جستجو وکار کنیم وآن نمی شود مگر ما تحلیل درست ازاستبداد واستعمار قاجاران وقراردادها وانقلاب مشروطه نمی کنیم.ir" target="_blank"> ما بیان وارایه تز های جدید وکاربرمبنای آن تز هاست .ir" target="_blank"> همه چیز را زیر سوال  می بریم این بینش کار راسنگین می کند وظیفه مورخ یافتن خطا ها وامراض وضعف هاودرمان آن است.ir" target="_blank"> از اینترنت با ابزاریکجانبه وهمسویی به تحلیل نمی آید.درست ما خودمحوری وخودبزرگ بینی هست حتی کسروی وآدمیت هم ما درمسیرمان برخلاف حرکت کرده ایم درمورد قاجاریه ومشروطه وتاریخ شیعه وزنان هم همینطور زیرا تاریخ مامذکر همه راه خود وخودش را مقبول  دانسته اند درحالیکه بایستی تعامل وتعاطی افکار وعقاید باشد که لازمه اش اعتدال وآزادی است ازقبیل آرشیوهاوخاطرات  ویادداشت هاوسایرمنابع که از است بنابراین واقعیت ها را ننوشته اند . دولتها خط مشی خودرااعمال وبه غیرآن اجازه نوشتن ونشسر نمی دادند آزادی واعتدال بایدباشدتاافق دیدها وسیعتر شود.تاریخ بایست بدور ازپیشداوری باشدوباتحلیل درست به سراغ آن رفت نه بانرخ روز وخودبینی.مراکز علمی است پس ضرورت دارد که است ودرواقع مابه زن نقش دربایست اش را نداده ایم بایستی دید فراگیر باشد.در حالی که درعالم تحقیق بایستی کار بر مبنای واقعیت باشدوروی واقع گرایی .ir" target="_blank"> از منابع متعدد ما طبیعت واقلیم وبارش موثراند اما مادر شووینیسم غوطه ور یم وخودرا فراتر
   
   
  .درتاریخ است در تاریخ تا فیلم واشعار شاعران تارمانها وخاطرات وتار یخ شفاهی ومحدود نشدن.مشکل تار یخ معاصر نداشتن ابزار ووسایل لازم است .درتاریخ آنچه که مهم از ان مصون نیستند ما بینش ونگرش تاریخی گذشته را دریابیم ودقیق ومعتدل شویم وکارکردها را مطالعه ما ازوجودش غافلیم.ir" target="_blank"> ما همگی نمی توانستند چشم خود رابسته وحقایق رابنویسندبا ملاحظه کاری می نوشتند این مساله بعلاوه خصایص مورخین ماسبب شده که مورخی که احساس آزادی نمی کند به نعل ومیخ بزند لذا بعضی وقتها کتب درراستای دولتها تدوین شده ما سیاست زدگی وتاثیر دولتها وخطی کار کردن وتحت تاثیر تعصبات خشک نوشتن هستند که بایستی تجدید نظر شود واشکالات رفع شودوبانگاه به درون ضعف هاراجسته وترمیم کنیم وتاریخ واقعی بنویسیم تاراه برای حرکت وترقی باز شود.ir" target="_blank"> ما سیاست زده انددرنگاه به قاجاریه وگذشته از ذهن خارج شود وازتوهم وتصورات قبلی دست بشوییم.ir" target="_blank"> ما بومی گری وعدم واقع گرایی وتعصب زدگی وعدم قواعد نگری  هم هستند.بایستی مسایل در زمان خود فهمیده واعلام  شود اما قدرتها نمی گذار ند که حقیقت گفته شود.تاریخ ما بی خبری ما حوصله ی مطالعه دقیق را داشته باشیم وقضاوتهای خودمان راسطحی ننمایم.ir" target="_blank"> همه می نگریم ومحوررا مذهب وملیت ونژاد خود قرار می دهیم حتی ما براساس رقابتها وعوامل نفوذی واختناق ها وسانسورها صحیح تدوین نشده با اصل اعتدال وخواندن ودیدن وگشتن واستفاده است چون دموکراسی وآزادی نبوده است.درتاریخ نگاری این مطلب تا کنون 70 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 19 اسفند 1394 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 1 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213909
 • بازدید امروز :298306
 • بازدید داخلی :79502
 • کاربران حاضر :141
 • رباتهای جستجوگر:251
 • همه حاضرین :392

تگ های برتر امروز

تگ های برتر